Paas programma

Het Paasproject is een muzikaal programma waarin we Jezus volgen in Zijn lijden, sterven en opstanding. En natuurlijk kijken we uit naar Zijn wederkomst. Met “Via Dolorosa, in de voetsporen van Jezus” willen we met name de nadruk leggen op de verwondering, de enorme vreugde die Jezus’ opstanding teweegbrengt. Stel je voor dat jij een van die Emmaüsgangers was, dat Jezus met je meeliep en je wist het niet…
De overwinning die we met Pasen mogen vieren is tot op de dag van vandaag het mooiste nieuws wat we mensen kunnen brengen en Together doet dat vol overgave. Het sterven van Jezus was niet het einde, Zijn opstanding is een nieuw begin. Het programma bestaat uit Engels- en Nederlandstalige koor- en samenzangnummers.


Enkele nummers van liederen uit Via Dolorosa: Sweet presence of Jesus, Juich Hosanna, Via Dolorosa, Emmaüs, Glorious day, Hij leeft.

Bent u enthousiast geworden?

Wilt u meer informatie of wilt u een optreden boeken? Neemt u dan contact op.

Programma's

Kerst programma
Een afwisselend, muzikaal programma waarin uitzien naar en de geboorte van Jezus door middel van koorzang en samenzang centraal staan.
Pinkster programma
Centraal in dit programma staat de bijzondere, mooie boodschap die ieder kan verspreiden over de hele wereld.
Themadiensten
Een compleet programma met Nederlands- en Engelstalige ‘meezingliederen’ en luistermuziek.